Pikkujouluissa viihdyttiin ja viihdytettiin

MänRan ja Mäntsälän Ratsutila Oy:n eli ratsastuskoulun yhteisiä pikkujouluja vietettiin lauantaina 30.11. Kuin tilauksesta edellisenä päivänä maa peittyi valkeaan lumeen ja pikkupakkanen narskui mukavasti kengän alla. Tunnelma oli iloinen ja noin 60-80 hengen yleisö osallistui mukavasti ohjelmaan.

Juhla starttasi tänä vuonna aikuisratsastajien katrilliesityksellä, jonka teemana oli "Anita's Angels" ja kentällä nähtiinkin 8 enkelisiipistä ratsukkoa. Ohjelman oli laatinut ratsastuksenopettaja Anita Arponen ja ihan hienosti oppilaat kuvioista "Lumiukkko" -kappaleen siivittäminä selvisivät, vaikka selvästi oli pientä alkujännitystä ilmassa -noh, ainakin Leevin mielestä. Katrillin jälkeen Enni/Tyyne ja Jenny/Kossu esittivät yhteisen Kür-ohjelman ja meno olikin eleganttia ja tyylikästä.

Ennen kuin päästettiin opettajat Anita, Essi ja Annika sekä ratsastuskouluyrittäjä Iina ja MänRan puheenjohtaja Tuula sekä "meidän Matti" kisaamaan poniagilityä, saivat nuorimmat osallistujat etsiä piilotettuja joulupussukoita. Kaikille oli tarjolla glögiä, kahvia, joulutorttuja ja pipareita. Aivonystyröitä pääsi lämmittelemään MänRan laatiman tietovisan parissa.

Poniagility oli vauhdikas ja hauska esterata, jossa kisaaja luotsasi itse juosten pikkuponiaan läpi esteiden, pujotteluradan, hapsuverhon ja ties minkä. Kannustus oli asiaankuuluvasti äänekästä ja riemukasta ja se siivitti opettajista voittoon Anitan ja toisesta ryhmästä voiton otti Tuula.

Ennen viimeistä ohjelmanumeroa palkitsi ratsastuskoulu erilailla ansioituneita henkilöitä sekä tallin toimintaan, ratsastukseen ja kisaamiseen liittyen. MänRa paljasti tietovisan oikeat vastaukset ja arpoi kaksi Johannavauphotographyn kalenteria. Pikkujoulut päättyivät vielä leikkimieliseen tehtävärataan, johon kaikki saivat osallistua. Tässä vaiheessa viimeistään lämpenivät varpaat ja poskille saatiin terve puna. Iso joukko Iinan asiakkaita siirtyi vielä nauttimaan joulupuurosta ja tallin toimistotupa täyttyi puheensorinasta ja naurusta.

Mukava päivä oli!

Anita ja Anita's Angels

Poniagilityläiset

Osallistu MänRan tietovisaan

- jos et päässyt pikkujouluihin, voit silti nyt osallistua tietovisaan

Pikkujouluissa oli siis MänRan tietovisa, johon voivat nyt osallistua KAIKKI seuran jäsenet. Vastaa viimeistään torstaina 19.12. Arvomme oikein vastanneiden kesken yhden Johannavauphotographyn heppakalenterin vuodelle 2020 ja sen jälkeen vielä kaikkien vastanneiden kesken toisen kalenterin. Arvonta suoritetaan pe 20.12, joten kalenterit ehtivät hyvin käyttöön ja tarvittaessa jopa pukinpussiin.

Tietovisaan pääset TÄSTÄ. Onnea arvontaan!


Syyskokouksen antia

MänRan syyskokous pidettiin torstaina 28.11 Mäntsälän ratsastuskoululla. Sääntömääräisten asioiden lisäksi esiteltiin jäsenkyselyn tulokset ja tulosten perusteella päivitetty Toimintalinja.

Toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, jäsenmaksut

Toimintasuunnitelma vuodelle 2020 ja tulo- ja menoarvio vuodelle 2020 vahvistettiin. Ensi vuonna järjestetään seuran jäsenille yhteinen matka hevostapahtumaan, kevättalkoot, asiantuntijan luento ja pikkujoulut. Myös ulkopuolisen valmentajan valmennusta pyritään järjestämään yhteistyössä ratsastuskouluyrittäjän kanssa. Tuttuun tapaan myös kilpaillaan 3-5 kotikisoissa ja seuravaatetilaustakin laitetaan jälleen vireille. Liljendalin tilan (ratsastuskoulun kiinteistöt) pääkunnostuskohde on kartoittaa ja remontoida tilan sähköasennukset. Ulkokentän laajennuksesta ja kunnostuksesta laaditaan suunnitelma tuleville vuosille. SRL ei korottanut jäsenmaksuaan vuodelle 2020, eikä MänRalla ole tarvetta korottaa omaakaan maksua. Täten jäsenmaksut säilyvät ennallaan.

Vuoden 2020 hallitus ja muut toimihenkilöt

Hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2020 valittiin Tuula Salokangas. Erovuorossa olevan Nina Nikkisen ja eroava jäsen Johanna Hannulan tilalle valittiin uusiksi jäseniksi Anita Arponen ja Merja Kostiainen. Uudeksi varajäseneksi valittiin Merja Suoperä. Vuoden 2020 hallituksen kokoonpano on seuraava: Tuula Salokangas (pj), Maarit Kaukua-Vertanen, Anu Ylä-Pietilä, Minna Koivisto, Jenna Huovinen, Anita Arponen ja Merja Kostiainen. Varajäseniä ovat Taru Salonen, Sanna Perttula ja Merja Suoperä.

Toiminnantarkastajaksi valittiin Taina Kajander-Havukainen ja varatoiminnantarkastajaksi Katjuska Ahia.

Toimintalinja valmis vuosille 2020-2022

Hallituksen puheenjohtaja Tuula Salokangas esitteli päivitetyn Toimintalinja 2020-2022:n. Toimintalinja on voimassa seuraavat kolme vuotta ja löytyy seuran nettisivujen MänRa-välilehdeltä.

Jäsenkyselyn tulokset

Hallituksen tiedottaja Minna Koivisto esitteli jäsenkyselyn tulokset. Mänra avasi ajalle 18.10 – 1.11.2019 jäsenkyselyn, jonka tarkoituksena oli kartoittaa jäsenistön toiveita ja näkemyksiä siitä, miten seuratoimintaa voitaisiin kehittää ja miten jäsenet haluaisivat siihen myös osallistua. Kysely oli esillä seuran nettisivuilla ja siitä tiedotettiin Facebook-ryhmässä ja se jaettiin seuran jäsenille sähköpostitse. Kyselyyn vastasi 49 jäsentä ja vastausprosentti oli 36,8%. Seuran 15-18-vuotiaista jäsenistä puolet vastasivat kyselyyn, yli 25-vuotiaistakin 40,6%. Alle 15-vuotiaita vastaajiakin oli liki 30% kun taas vähiten vastanneita löytyi 19-25-vuotiasta, vain 15,8%.

MänRassa kisataan ja harrastetaan

MänRan jäsenet harrastavat hevosia hyvin monipuolisesti. Vastaajista puolet ratsastaa harrastusmielessä ja puolet kilpailee joko tavoitteellisesti tai silloin tällöin. Löytyy myös niitä, jotka eivät ratsasta, mutta ovat muutoin hevosten kanssa tekemisissä.

Tapahtumiin osallistuttaisiin hyvin

Jäseniltä kysyttiin, millaisella todennäköisyydellä he osallistuisivat ehdotettuihin tapahtumiin. ”Osallistuisin varmasti” -vastauksia saatiin eniten ulkopuolisen valmentajan valmennukseen, kouluratsastuskisoihin, pikkujouluihin, kesätapahtumaan ja teemailtaan/illanistujaisiin. Kun huomioidaan vastausvaihtoehdot ”osallistuisin varmasti” ja ”saattaisin osallistua”, niin eniten kiinnostivat mm. yhteinen matka hevostapahtumaan, kesätapahtuma, pikkujoulut (nämä kaikki 90 %), ulkopuolisen valmentajan valmennus (85 %) tai klinikka (70%), teemailta/illanistujaiset (81 %) ja asiantuntijan luento (70 %). Kisoista oltiin eniten kiinnostuneita kouluratsastuksen harjoituskisoista (75 %). Huomioitavaa on, että kouluharjoituskisoista olivat kiinnostuneita myös harrastusmielessä ratsastavat yli 25-vuotiaat (42 %). Vähiten kannatusta eli ”en osallistuisi” ja ”tuskin osallistuisin” saivat esteratsastuskisat (40 %), pukuratsastus ja kepparikisat. Kahden viimeksi mainitun kohdalla tulokseen vaikuttaa toki myös vastaajan ikä. Alle 15-vuotiaat vastaajat olivat enemmän kiinnostuneita pukuratsastuksesta (80 %) kuin kepparikisoista (20 %). Kaiken kaikkiaan vastaajat suhtautuivat hyvin myönteisesti ehdotettuihin tapahtumiin ja uusiksi tapahtumiksi ehdotettiin pääsiäistapahtumaa ja rataharkkatyyppistä tilaisuutta, jossa voisi mitata omaa osaamistaan ilman kilpailua.

Talkootyö ja varainhankinta

Seuratoiminta perustuu pitkälti vapaaehtoistyöhön. Isompien tapahtumien järjestäminen vaatii talkoolaisia, jotta tapahtumia ylipäätään pystyttäisiin järjestämään. Kyselyssä kysyttiin jäsenistön valmiutta osallistua talkootyöhön, kun kyseessä on kisatapahtumat. Eniten ”osallistuisin varmasti” -vastauksia saatiin koulukisojen järjestämiseen (liki 85 %), mutta muutoinkin halukkuutta talkootyöhön oli, kun mukaan otetaan ”saattaisin osallistua” -vastaukset. Sekä koulu- että estekisojen ja näiden harjoituskisojen sekä leikkimielisten tapahtumien/kisojen talkootyöhön osallistuisi varmasti tai saattaisi osallistua 60 – 80 % vastaajista. Tapahtumien järjestämiseksi kysyttiin jäsenistön valmiutta osallistua varainhankintaan myymällä esimerkiksi arpoja. 59 % vastaajista osallistui varmasti tai saattaisi osallistua, kun taas 41 % ei joko osaa sanoa, tuskin osallistuisi tai ei osallistuisi lainkaan varainhankintaan.

Toivottuja jäsenetuja

Kysyttäessä mitä ja millaisia jäsenetuja jäsenet seuralta toivoisivat saavansa, nousivat esille mm. erilaiset hinnanalennukset (hevostapahtumat, pääsyliput, seuravaatteet) ja kilpailevien jäsenten tukeminen mm. lähtö- ja osallistumismaksuissa.

Muita toiveita seuratoiminnalta ja kehittämisajatuksia

Kyselyssä kysyttiin myös, mitä muuta seuratoiminnalta toivotaan ja miten sitä pitäisi kehittää. Toivottiin kuukausittain ilmestyvää uutiskirjettä (email), ratsastusseuran omaa kilpailevaa edustusryhmää ja seuraetuja. Pyydettiin myös pohtimaan, miten seura ja ratsastuskouluyrittäjä (=talli) voisivat olla enemmän ”yhtä” ja jäsenille tietoa kuka järjestää ja mitä ja miksi. Onko järjestäjä siis seura, talli vai molemmat. Myös yhteistyötä paikkakunnan muiden seurojen kanssa pidettiin tärkeänä.

Yhteenveto ja jatkotoimia

Vastanneista jäsenistä puolet harrastaa ratsastusta harrastusmielessä ja puolet myös kilpailemalla ainakin silloin tällöin. Tämä tulee ottaa huomioon seurakehittämisessä ja tarjota MänRan vision mukaisesti jäsenille tasapuolisesti tapahtumia ja jäsenetuja.

Erilaisiin tapahtumiin osallistuttaisiin erittäin mielellään. Vuonna 2020 MänRa järjestää toimintasuunnitelman mukaisesti retken ratsastustapahtumaan, pitää kevättalkoot (+illanistujaiset), järjestää asiantuntijaluennon ja pikkujoulut. Myös ulkopuolisen valmentajan valmennusta pyritään järjestämään.

Talkoisiin olisi halukkaita joko varmasti tai lähes varmasti tapahtumasta riippuen 62-82% vastaajista. Tapahtumista tärkeimpiä ovat ratsastuskilpailut. Niistä saatavilla tuloilla pystytään järjestämään jäsenille tapahtumia ja jäsenetuja. Riittävä määrä talkoolaisia kisoissa on siis ensiarvoisen tärkeää toiminnan ylläpitämiseksi.

Varainhankintaan osallistuminen olisi kohtuullisen myönteistä (varmasti/lähes varmasti 59%). Tämä antaisi paremmat taloudelliset mahdollisuudet järjestää yhteisiä tilaisuuksia ja/tai tarjota muita jäsenetuja.

Kyselyn vastauksista ilmeni myös, että MänRan ja ratsastuskouluyrittäjän toiminnan eroja ei ymmärretä tai ne menevät sekaisin. Toivottiin esim. ”Kausikorttien hintojen alennusta”. Ratsastuskouluyrittäjä harjoittaa ratsastuskoulutoimintaa täysin itsenäisesti, joten MänRa ei voi vaikuttaa esim. sen kausikorttien hinnoitteluun tai antaa niistä mitään alennuksia. MänRan ja ratsastuskouluyrittäjän toiminnan eroja ja toisaalta yhteistyötä on avattu mm. Toimintalinjaan. Toiminnan selkeyteen tullaan kiinnittämään jatkossa huomiota.

Syyskokouksen päätteeksi MänRa kiitti ratsastuskouluyrittäjä Iina Tiitistä hyvästä yhteistyöstä. Kuvassa Iina sekä hallituksen puheenjohtaja Tuula Salonkangas. Taustalla hallituksen rahastonhoitaja Anu Ylä-Pietilä.